CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

Lý lịch tư pháp khi định cư tại Mỹ

Theo luật ban hành mới nhất của Sở Di Trú Hoa Kỳ, nếu muốn định cư tại Mỹ bắt buộc bạn phải có phiếu Lý lịch tư pháp số 2. Tuy nhiên rất...

Support Online(24/7) 0788.220.228