CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

Phiên dịch nối tiếp

Phiên dịch nối tiếp là một trong những hình thức phiên dịch như phiên dịch hội thảo, phiên dịch cabin, phiên dịch tháp tùng. Phiên dịch nối tiếp...

Support Online(24/7) 0788.220.228