CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH CÔNG
hotline 0789.220.228

Xin giấy phép đầu tư dự án trong nước

– Với những dự án đầu tư trong nước có vốn dưới 15 tỷ thì không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; – Trường hợp nhà đầu tư có...

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Nghị định...

Support Online(24/7) 0789.220.228