CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

Xin giấy phép đầu tư dự án trong nước

1. Trường hợp dự án đầu tư trong nước không phải xin giấy phép đầu tư :

– Với những dự án đầu tư trong nước có vốn dưới 15 tỷ thì không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
– Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ thực hiện thủ tục theo quy định với dự án đầu tư.

2. Xin giấy phép đầu tư dự án trong nước như sau :

– Dự án đầu tư qui mô vố từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ thuộc trường hợp sau :

+ Dự án đầu tư không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 luật đầu tư).
+ Dự án đầu tư không thuộc đối tượng đầu tư qui định tại khoản 1 Điều 37 của nghị định 108/2006/NĐ-CP;

– Thành phần hồ sơ bao gồm :

+ Đơn xin đăng ký đầu tư (theo mẫu).
+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: đối với tổ chức thì nộp bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đối với nhà đầu tư là các nhân thì nộp bản sao chứng minh
nhân dân.

Lưu ý :

– Đối với nhà đầu tư trong nước mà có dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, đăng ký kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và thực hiện theo thủ tục đầu tư theo qui định
Luật đầu tư.
– Đối với nhà đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm nội dung đầu tư và đăng ký kinh doanh.

3. Hồ sơ nộp tại ” Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “.
4. Thời gian xử lý : Sau khi nộp hồ sơ khách hàng nhận giấy biên nhận.

5. Dự án đầu tư trong nước thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư :

– Dự án vốn đầu tư dưới 300 tỷ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
– Dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ trở lên và không thuộc đầu tư có điều kiện.
– Dự án đầu tư có quy mô 300 tỷ trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
– Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ.

LIÊN HỆ NGAY

Địa chỉ      : 25/3A Giải Phóng Phường 4 Quận Tân Bình.

Điện thoại :           
                         - 0789.220.228 Ms 
Thanh Hà
                        

Email       : vietthanhcong2020@gmail.com 

Website   : http://visathanhcong.vn

Support Online(24/7) 0788.220.228