CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

LUẬT GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và  biểu cam kết dịch vụ Việt Nam ra nhập WTO

 

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu xin cấp giấy phép lao động

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động

 

Quy định thủ tục xin cấp giấy phép lao động và quản lý người lao động nước ngoài theo Nghị định sô 11/2016/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài không có giấy phép lao động.

 

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động

NGHỊ ĐỊNH 11/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI, CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM.

 

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

 

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP -  thủ tục xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động 

 

Nghị định102/2013/NĐ-CP quy định về xin cấp, gia hạn giấy phép lao động

Download Nghị định  số 102/2013/NĐ-CP quy định về  thủ tục xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH CÔNG

Địa chỉ      : 25/3A Giải Phóng Phường 4 Quận Tân Bình.

Điện thoại :  - 0906.853.118 Ms Mộc Đan
                         - 0774.198.798 Ms  
Diệu Ly           
                         - 0789.220.228 Ms 
Thanh Hà
                         - 0937.15.15.18  Mr Thanh 
                         - 0987.627.948 Mr Tú 

Email       : vietthanhcong2020@gmail.com 

Website   : http://visathanhcong.vn

Support Online(24/7) 0788.220.228