CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

LUẬT GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định người lao động nước ngoài di chuyển trong...

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giấy phép lao động hoặc giấy miễn Giấy phép lao động là một giấy tờ do Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội tỉnh/thành phố cấp người nước...

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Một trong những vấn đề quan trọng nhất, cần lưu ý đến thời hạn còn lại của Giấy phép lao động để áp dụng chính sách gia hạn giấy phép...

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Tp Hồ Chí Minh theo quy định mới 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao...

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động - Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội...

Support Online(24/7) 0788.220.228