CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

PHIÊN DỊCH THÁP TÙNG

Phiên dịch tháp tùng là loại hình mà một phiên dịch viên sẽ theo bên cạnh khách hàng của mình, trợ giúp họ truyền tải thông điệp cũng như tiếp...

Support Online(24/7) 0788.220.228