CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH CÔNG
hotline 0789.220.228

LUẬT GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định người lao động nước ngoài di chuyển trong...

Support Online(24/7) 0789.220.228