CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

LUẬT GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định người lao động nước ngoài di chuyển trong...

Support Online(24/7) 0788.220.228