CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH CÔNG
hotline 0789.220.228

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giấy phép lao động hoặc giấy miễn Giấy phép lao động là một giấy tờ do Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội tỉnh/thành phố cấp người nước...

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Tp Hồ Chí Minh theo quy định mới 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao...

Support Online(24/7) 0789.220.228