CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH CÔNG
hotline 0789.220.228

Đối tượng được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Theo quy định thì Thẻ tạm trú cho người nước ngoài được cấp cho các đối tượng sau đây, tuy nhiên trong thực tế chỉ có vài trường hợp đủ...

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, BỘ CÔNG AN

a) Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu, nếu...

Support Online(24/7) 0789.220.228