CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Một trong những vấn đề quan trọng nhất, cần lưu ý đến thời hạn còn lại của Giấy phép lao động để áp dụng chính sách gia hạn giấy phép...

Support Online(24/7) 0788.220.228