CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

HỒ SƠ XIN VISA ĐI ÚC

Để chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ xin visa đi Úc, xin quý khách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo liệt kê ngay bên dưới của VIỆT THÀNH CÔNG:

1. Thông tin cá nhân:

– 02 hình 4×6 (nền trắng không quá 6 tháng).

– Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng và 1 bản sao công chứng, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)

– CMND Công chứng 1 mặt A4

– Sổ hộ khẩu Công chứng 1 mặt a4

– Giấy khai sinh (photo, công chứng)

2. Tình trạng hôn nhân:
Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (photo, công chứng) hoặc Quyết định ly hôn

3. Chứng minh tài chính:
– Hợp đồng lao động

– Bảng lương

– Thư cho phép nghỉ phép trong thời gian đi du lịch.

– Giấy tờ nhà đất (bản sao y), sổ tiết kiệm tối thiểu 100.000.000 vnd, (nếu có) (bản sao y), hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000 vnd …

– Xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất.

– Chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký thuế, biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm vừa qua (bản sao y).

– Trường hợp nghỉ hưu thì có sổ lương hưu

– Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác như: hợp đồng cho thuê nhà, lợi nhuận góp vốn công ty, lợi nhuận cổ tức, cổ phiếu….

 

HỒ SƠ XIN VISA CÔNG TÁC ÚC

1. Thông tin cá nhân
– 02 hình 4×6 (nền trắng không quá 6 tháng).
– Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng và 1 bản sao công chứng, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)
– CMND Công chứng 1 mặt A4
– Sổ hộ khẩu Công chứng 1 mặt a4
– Giấy khai sinh (photo, công chứng)

2. Tình trạng hôn nhân:
Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (photo, công chứng) hoặc Quyết định ly hôn hoặc giấy chứng nhận tình trạng độc thân

3. Chứng minh tài chính:
– Hợp đồng lao động
– Bảng lương
– Quyết định cử đi công tác
– Giấy tờ nhà đất (bản sao y), sổ tiết kiệm tối thiểu 100.000.000 vnd, (nếu có) (bản sao y), hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000 vnd …
– Xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất.
– Chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký thuế, biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm vừa qua (bản sao y).
– Trường hợp nghỉ hưu thì có sổ lương hưu
– Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác như: hợp đồng cho thuê nhà, lợi nhuận góp vốn công ty, lợi nhuận cổ tức, cổ phiếu….

4. Người bảo lãnh:
– Thư mời của tổ chức mời ở Australia.
– Chi tiết hội nghị (Chi tiết chương trình đi tại Úc)
– Quyết định cử đi công tác tại Việt Nam
– Lịch trình chuyến đi
– Bằng cấp tại Việt Nam
– Chi tiết mối liên hệ trước với người/ công ty tại Việt Nam và tổ chức tại Úc.

 

HỒ SƠ XIN VISA ÚC THĂM THÂN NHÂN

1. Thông tin cá nhân
– 02 hình 4×6 (nền trắng không quá 6 tháng).

– Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng và 1 bản sao công chứng, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)

– CMND Công chứng 1 mặt A4
– Sổ hộ khẩu Công chứng 1 mặt a4

– Giấy khai sinh (photo, công chứng)
2. Tình trạng hôn nhân:

Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (photo, công chứng) hoặc Quyết định ly hôn hoặc giấy chứng nhận tình trạng độc thân
3. Chứng minh tài chính:

– Hợp đồng lao động

– Bảng lương
– Quyết định cử đi công tác

– Giấy tờ nhà đất (bản sao y), sổ tiết kiệm tối thiểu 100.000.000 vnd, (nếu có) (bản sao y), hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000 vnd …

– Xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất.
– Chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký thuế, biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm vừa qua (bản sao y).

– Trường hợp nghỉ hưu thì có sổ lương hưu

– Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác như: hợp đồng cho thuê nhà, lợi nhuận góp vốn công ty, lợi nhuận cổ tức, cổ phiếu….
4.Người bảo lãnh (nếu có người bảo lãnh, nếu không có bỏ qua)

– Thư mời
– Bản sao hộ chiếu của người bảo lãnh hoặc
– nếu là người nước ngoài – bản sao giấy phép cư trú ở Úc.

– Bằng chứng về mối quan hệ với người mời. (Ảnh chụp)

– Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:
– BXác nhận công việc/đăng ký kinh doanh

– Sao kê tài sản ngân hàng 3 tháng cá nhân và công ty.
– Thẻ cư trú tại ÚC.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH CÔNG

Số điện thoại: 0906.853.118

Gmail:  vietthanhcong2020@gmail.com

Support Online(24/7) 0788.220.228