CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH CÔNG
hotline 0789.220.228

Nuốt con mồi khổng lồ vào bụng, "mãng xà" trở thành mồi ngon cho sư tử

 

Đoạn video được quay tại rừng Quốc gia Nam Phi.

 
 
 

 

Nguồn: http://danviet.vn/nuot-con-moi-khong-lo-vao-bung-mang-xa-tro-thanh-moi-ngon-cho-su-tu-5020212213...

Support Online(24/7) 0789.220.228