CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN INVEST TRADING TRASLATE VTC
hotline 0788.220.228

Chia tay năm 2020, cổ phiếu nào chia cổ tức tiền mặt cao nhất?

 

Trong tuần cuối cùng của năm 2020 (28-31/12/2020), có tất cả 14 doanh nghiệp chốt mức trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thấp nhất là 4% và cao nhất là 20%.

Chia tay năm 2020, cổ phiếu nào chia cổ tức tiền mặt cao nhất? - 1

Nguồn: VietstockFinance

Trong đó, CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) và CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) cùng chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 20% (2,000 đồng/cp).

Cụ thể, TAC chốt ngày đăng ký cuối cùngchi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho cổ đông vào 31/12/2020.

Với gần 34 triệu cp đang lưu hành, ước tính TAC sẽ chi ra gần 68 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 15/01/2021.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, ngoài đợt chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% kể trên, TAC còn có kế hoạch trả một đợt cổ tức tiền đặc biệt với tỷ lệ đến 75%. Đây là phương án trao trả lại lợi nhuận cho cổ đông trước khi Dầu Tường An sáp nhập vào Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC).

Về phía DHC, Công ty cũng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% vào ngày 31/12/2020.

Với gần 56 triệu cp đang lưu hành, ước tính DHC cần chi gần 120 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Cổ tức dự kiến được chi trả vào ngày 29/01/2021.

Doanh nghiệp sản xuất giấy này vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/12/2020. Cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là 45%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt (ban đầu là 30%). Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cũng được điều chỉnh tăng 15% và 50% so với chỉ tiêu ban đầu, lần lượt lên mức 2,680 tỷ đồng và 300 tỷ đồng.

Chia tay năm 2020, cổ phiếu nào chia cổ tức tiền mặt cao nhất? - 2

Nguồn: VietstockFinance

Sau 9 tháng đầu năm 2020, DHC ghi nhận gần 2,022 tỷ đồng doanh thu thuần và 237 tỷ đồng lãi ròng, gấp 2.6 lần và 3.1 lần cùng kỳ. Công ty cho biết kết quả đi lên là do Nhà máy Giao Long - giai đoạn 2 đi vào hoạt động từ cuối năm trước, sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng mạnh. Như vậy, so với kế hoạch điều chỉnh, DHC đã thực hiện 75% về doanh thu và 79% về lợi nhuận sau thuế. Tính tới cuối tháng 9/2020, DHC đang có khoản tiền và tương đương tiền gần 73 tỷ đồng.

Support Online(24/7) 0788.220.228